imprezy na orientacje

Proponujemy start w dwóch kategoriach:

INO light (czas trwania: około 2 – 3 godzin, do przejścia od 5 – 10 kilometrów, kilkanaście punktów do odnalezienia) 

Lub:

INO extreme (czas trwania:  5 – 7 godzin, do przejścia od 10 – 20 kilometrów, kilkanaście punktów do odnalezienia)

Uczestnicy startują w 2-3 osobowych zespołach.  Trasy przebiegają przez pagórkowate, zalesione malownicze tereny Pogórza Dynowskiego. Na trasie znajdują się punkty kontrolne. Kolejność zaliczania poszczególnych punktów jest dowolna.